Singer: Purnota Tanjum,
Lyrics & Tune: Purnota Tanjum,
Music: Din Islam Sharuk,
Cast: Purnota, Javed, Shad, Mehedi, Shourov,
Cinematography & Edit: Sharuk,
Director: Hayat Joy