Song: Hajar Khusir Karon | হাজার খুশির কারন
Singer: Evan Shahriar Layek
Lyric: Lalon Lohani
Dop: Anik khan
Direction: Evan Shahriar Layek
Tune: Nazir Mahmud
Music: KGM Rahat
Label: Soundtek